info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:51
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 495,00 12 182,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 566,00 2 034,00
259,4%
Zysk (strata) brutto 1 690,00 1 996,00
18,1%
Zysk (strata) netto 1 648,00 1 939,00
17,7%
Amortyzacja 1 156,00 1 073,00
-7,2%
Aktywa 48 205,00 49 374,00
2,4%
Kapitał własny 34 748,00 36 687,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,66 11,25
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,60
17,8%