info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 23:22
kontakt
ULMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 451,00 81 847,00
4,3%
97 911,00
19,6%
93 774,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 236,00 2 853,00
130,8%
24 310,00
752,1%
20 844,00
-14,3%
Zysk (strata) brutto 2 685,00 1 518,00
-43,5%
26 379,00
1 637,7%
23 030,00
-12,7%
Zysk (strata) netto 1 786,00 790,00
-55,8%
21 331,00
2 600,1%
18 145,00
-14,9%
Amortyzacja 22 836,00 22 463,00
-1,6%
14 474,00
-35,6%
19 016,00
31,4%
Aktywa 336 910,00 328 289,00
-2,6%
341 383,00
4,0%
347 810,00
1,9%
Kapitał własny 297 944,00 279 279,00
-6,3%
296 932,00
6,3%
306 145,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,69 53,14
-6,3%
56,50
6,3%
58,25
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,15
-55,9%
4,06
2 606,0%
3,45
-15,0%