info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:37
kontakt
ULMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51 293,00 44 473,00
-13,3%
49 301,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 832,00 8 087,00
-25,3%
12 757,00
57,7%
Zysk (strata) brutto 11 444,00 8 992,00
-21,4%
14 038,00
56,1%
Zysk (strata) netto 9 001,00 7 068,00
-21,5%
11 077,00
56,7%
Amortyzacja 8 364,00 9 349,00
11,8%
9 667,00
3,4%
Aktywa 357 345,00 381 482,00
6,8%
347 810,00
-8,8%
Kapitał własny 318 010,00 325 078,00
2,2%
306 145,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 60,51 61,85
2,2%
58,25
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,34
-21,5%
2,11
56,7%