info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 09:10
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 139 619,00 59 797,00
-57,2%
62 158,00
3,9%
88 733,00
42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 146,00 1 442,00
-76,5%
1 289,00
-10,6%
3 794,00
194,3%
Zysk (strata) brutto 5 833,00 2 053,00
-64,8%
9 854,00
380,0%
3 853,00
-60,9%
Zysk (strata) netto 2 765,00 1 587,00
-42,6%
8 225,00
418,3%
2 958,00
-64,0%
Amortyzacja 1 219,00 1 234,00
1,2%
1 299,00
5,3%
1 299,00
0,0%
Aktywa 342 544,00 309 079,00
-9,8%
333 420,00
7,9%
369 836,00
10,9%
Kapitał własny 193 869,00 195 456,00
0,8%
203 681,00
4,2%
201 168,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,14
0,8%
2,23
4,2%
2,21
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-43,3%
0,09
429,4%
0,03
-64,4%