info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:05
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00 235,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -138,00
---
Zysk (strata) brutto -87,00 -138,00
---
Zysk (strata) netto -88,00 -138,00
---
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
Aktywa 2 485,00 2 362,00
-4,9%
Kapitał własny 2 419,00 2 280,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,47
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,09
---