info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 10:02
kontakt
EUROTEL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 240 560,00 268 727,00
11,7%
330 682,00
23,1%
386 861,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 447,00 11 692,00
38,4%
11 020,00
-5,7%
18 181,00
65,0%
Zysk (strata) brutto 11 034,00 13 362,00
21,1%
10 916,00
-18,3%
19 752,00
80,9%
Zysk (strata) netto 9 195,00 11 089,00
20,6%
8 354,00
-24,7%
15 805,00
89,2%
Amortyzacja 1 335,00 1 329,00
-0,4%
1 606,00
20,8%
7 100,00
342,1%
Aktywa 70 413,00 91 957,00
30,6%
93 801,00
2,0%
132 731,00
41,5%
Kapitał własny 41 590,00 45 557,00
9,5%
45 665,00
0,2%
53 224,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,10 12,15
9,5%
12,18
0,2%
14,20
16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,45 2,96
20,6%
2,23
-24,6%
4,22
89,2%