info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 16:13
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90 940,00 111 130,00
22,2%
81 128,00
-27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 134,00 7 916,00
152,6%
4 168,00
-47,3%
Zysk (strata) brutto 2 822,00 7 571,00
168,3%
3 967,00
-47,6%
Zysk (strata) netto 2 239,00 5 997,00
167,8%
3 226,00
-46,2%
Amortyzacja 1 770,00 1 744,00
-1,5%
1 732,00
-0,7%
Aktywa 129 416,00 123 642,00
-4,5%
136 629,00
10,5%
Kapitał własny 63 293,00 69 290,00
9,5%
72 516,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,89 18,49
9,5%
19,35
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 1,60
168,0%
0,86
-46,2%