info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 07:10
kontakt
UFGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 655,00 584,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -314,00 15,00
---
Zysk (strata) brutto -314,00 15,00
---
Zysk (strata) netto -315,00 15,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 2 461,00 2 509,00
2,0%
Kapitał własny 2 210,00 2 226,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,64
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,00
---