info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 13:46
kontakt
ARTERIA
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 752,00 176 982,00
4,9%
190 274,00
7,5%
194 532,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 988,00 5 283,00
5,9%
5 378,00
1,8%
-4 209,00
---
Zysk (strata) brutto -40 178,00 3 406,00
---
3 794,00
11,4%
-6 125,00
---
Zysk (strata) netto -41 782,00 2 590,00
---
2 658,00
2,6%
-6 748,00
---
Amortyzacja 6 040,00 6 666,00
10,4%
6 139,00
-7,9%
5 809,00
-5,4%
Aktywa 115 136,00 121 728,00
5,7%
128 600,00
5,6%
103 210,00
-19,7%
Kapitał własny 46 845,00 48 601,00
3,7%
50 362,00
3,6%
43 614,00
-13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,97 11,38
3,7%
11,80
3,6%
10,22
-13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -9,79 0,61
---
0,62
2,6%
-1,58
---