info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:35
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 928,00 3 637,00
-26,2%
4 864,00
33,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 913,00 503,00
-44,9%
907,00
80,3%
Zysk (strata) brutto 881,00 132,00
-85,0%
601,00
355,3%
Zysk (strata) netto 881,00 132,00
-85,0%
601,00
355,3%
Amortyzacja 184,00 184,00
0,0%
181,00
-1,6%
Aktywa 95 171,00 94 459,00
-0,7%
73 845,00
-21,8%
Kapitał własny 27 518,00 27 650,00
0,5%
28 251,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,44 6,48
0,5%
6,62
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,03
-85,0%
0,14
354,8%