info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 17:56
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 491,00 3 571,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 555,00 482,00
-69,0%
Zysk (strata) brutto 1 113,00 -27,00
---
Zysk (strata) netto 1 113,00 -27,00
---
Amortyzacja 206,00 205,00
-0,5%
Aktywa 100 830,00 99 694,00
-1,1%
Kapitał własny 29 024,00 28 997,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,80 6,79
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,01
---