info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:44
kontakt
ENAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 691,00 15 843,00
82,3%
7 534,00
-52,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 645,00 332,00
-48,5%
-413,00
---
Zysk (strata) brutto 596,00 287,00
-51,8%
-473,00
---
Zysk (strata) netto 292,00 441,00
51,0%
-473,00
---
Amortyzacja 378,00 387,00
2,4%
364,00
-5,9%
Aktywa 26 036,00 31 656,00
21,6%
27 009,00
-14,7%
Kapitał własny 19 738,00 20 179,00
2,2%
19 706,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,03
2,3%
1,00
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
46,7%
-0,02
---