info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:09
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49,00 96,00
95,9%
99,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -30,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -26,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -25,00
---
-13,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 1 375,00 1 409,00
2,5%
1 507,00
7,0%
Kapitał własny 1 343,00 1 318,00
-1,9%
1 305,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
-2,1%
0,23
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---