info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:45
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 385 213,00 407 445,00
5,8%
495 850,00
21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 484,00 34,00
---
3 779,00
11 014,7%
Zysk (strata) brutto -1 460,00 32,00
---
3 711,00
11 496,9%
Zysk (strata) netto -1 460,00 32,00
---
3 711,00
11 496,9%
Amortyzacja 1 983,00 2 092,00
5,5%
1 884,00
-9,9%
Aktywa 539 673,00 546 263,00
1,2%
541 681,00
-0,8%
Kapitał własny 97 387,00 97 419,00
0,0%
99 198,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,74 5,74
0,0%
5,85
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,00
---
0,22
10 850,0%