info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 01:16
kontakt
GETIN
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 640 973,00 1 523 408,00
-7,2%
420 529,00
-72,4%
398 567,00
-5,2%
Przychody z tytułu prowizji 605 393,00 378 801,00
-37,4%
131 771,00
-65,2%
113 090,00
-14,2%
Wynik na działalności bankowej 607 299,00 67 293,00
-88,9%
234 753,00
248,9%
183 536,00
-21,8%
Zysk (strata) brutto 421 602,00 -1 325 340,00
---
128 370,00
---
82 826,00
-35,5%
Zysk (strata) netto 183 594,00 -958 504,00
---
101 319,00
---
-347 252,00
---
Amortyzacja 58 779,00 56 165,00
-4,4%
105 141,00
87,2%
79 052,00
-24,8%
Aktywa 27 941 154,00 25 143 684,00
-10,0%
22 927 195,00
-8,8%
4 323 797,00
-81,1%
Kapitał własny 2 120 271,00 750 728,00
-64,6%
886 427,00
18,1%
625 112,00
-29,5%
Współczynnik wypłacalności 9,60 3,33
-65,3%
4,06
21,9%
18,45
354,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,17 3,96
-64,6%
4,67
18,1%
3,29
-29,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 -5,05
---
0,53
---
-1,83
---