info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:48
kontakt
FAMUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 296 052,00 357 241,00
20,7%
493 850,00
38,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71 593,00 102 239,00
42,8%
93 580,00
-8,5%
Zysk (strata) brutto 68 657,00 90 650,00
32,0%
88 601,00
-2,3%
Zysk (strata) netto 53 548,00 72 477,00
35,3%
71 670,00
-1,1%
Amortyzacja 37 447,00 41 751,00
11,5%
41 415,00
-0,8%
Aktywa 2 229 162,00 2 625 128,00
17,8%
2 594 761,00
-1,2%
Kapitał własny 1 365 503,00 1 135 543,00
-16,8%
1 203 997,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,38 1,98
-16,8%
2,10
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,13
35,5%
0,12
-0,8%