info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 08:43
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 219,00 54 045,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 690,00 -1 387,00
---
Zysk (strata) brutto -2 818,00 -1 672,00
---
Zysk (strata) netto -2 658,00 -1 302,00
---
Amortyzacja 1 484,00 1 478,00
-0,4%
Aktywa 121 210,00 131 713,00
8,7%
Kapitał własny 25 556,00 24 254,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---