info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.19, godz. 20:32
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 984,00 49 265,00
-17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 800,00 -1 468,00
---
Zysk (strata) brutto 271,00 -1 640,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -1 416,00
---
Amortyzacja 1 489,00 1 495,00
0,4%
Aktywa 128 800,00 119 256,00
-7,4%
Kapitał własny 29 630,00 28 214,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,09
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---