info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:54
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 680,00 40 115,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 387,00 -6 736,00
---
Zysk (strata) brutto -2 701,00 -6 937,00
---
Zysk (strata) netto -2 584,00 -6 921,00
---
Amortyzacja 1 662,00 1 632,00
-1,8%
Aktywa 122 022,00 122 964,00
0,8%
Kapitał własny 16 899,00 17 479,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,51
814,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,20
---