info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 05:21
kontakt
GAMESBOX
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 290,00 562,00
93,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 35,00
288,9%
Zysk (strata) brutto 9,00 35,00
288,9%
Zysk (strata) netto 8,00 32,00
300,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 555,00 2 283,00
46,8%
Kapitał własny 1 547,00 2 145,00
38,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,77
38,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
271,4%