info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.02, godz. 10:02
kontakt
GAMESBOX
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 157,00 226,00
43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -78,00
---
Zysk (strata) brutto -82,00 -78,00
---
Zysk (strata) netto -82,00 -78,00
---
Amortyzacja 0,00 10,00
---
Aktywa 1 471,00 2 099,00
42,7%
Kapitał własny 1 465,00 2 067,00
41,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,21 1,70
41,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,06
---