info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 02:12
kontakt
VOLKSWAGEN
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 574 027 000,00
Kapitał własny 160 938 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00