info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 19:07
kontakt
EMPLOCITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 848,00 1 199,00
41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51,00 242,00
374,5%
Zysk (strata) brutto 42,00 239,00
469,0%
Zysk (strata) netto 42,00 239,00
469,0%
Amortyzacja 167,00 167,00
0,0%
Aktywa 3 628,00 4 309,00
18,8%
Kapitał własny 855,00 1 091,00
27,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,98
21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,22
437,5%