info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 20:55
kontakt
LESS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 18,00
0,0%
18,00
0,0%
403,00
2 138,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 971,00 -171,00
---
-517,00
---
-583,00
---
Zysk (strata) brutto -2 036,00 -151,00
---
-27 127,00
---
-459,00
---
Zysk (strata) netto -2 053,00 -166,00
---
-27 111,00
---
-601,00
---
Amortyzacja 5,00 46,00
820,0%
-36,00
---
5,00
---
Aktywa 36 250,00 35 648,00
-1,7%
9 174,00
-74,3%
10 217,00
11,4%
Kapitał własny 31 961,00 31 794,00
-0,5%
4 683,00
-85,3%
8 914,00
90,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
-0,8%
0,04
-85,1%
0,07
89,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,22
---
-0,00
---