info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.01, godz. 18:51
kontakt
LESS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 19,00
---
18,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 517,00 -654,00
---
-791,00
---
Zysk (strata) brutto -1 510,00 -637,00
---
-81 289,00
---
Zysk (strata) netto -1 489,00 -667,00
---
-81 292,00
---
Amortyzacja 47,00 5,00
-89,4%
5,00
0,0%
Aktywa 108 784,00 113 116,00
4,0%
35 605,00
-68,5%
Kapitał własny 106 855,00 106 189,00
-0,6%
33 158,00
-68,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,89
-0,7%
0,28
-68,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,68
---