info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.19, godz. 09:20
kontakt
ETNASOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 237,00 758,00
219,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -228,00 6 284,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) brutto -323,00 6 270,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) netto -300,00 4 916,00
---
-26,00
---
Amortyzacja 101,00 -303,00
---
0,00
---
Aktywa 8 829,00 159,00
-98,2%
270,00
69,8%
Kapitał własny -4 982,00 -59,00
---
-85,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---
0,00
---