info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 10:00
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 30,00
-21,1%
11,00
-63,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 28,00
-15,2%
8,00
-71,4%
Zysk (strata) brutto 61,00 7,00
-88,5%
8,00
14,3%
Zysk (strata) netto 61,00 7,00
-88,5%
8,00
14,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 691,00 1 453,00
-46,0%
1 461,00
0,6%
Kapitał własny 2 642,00 1 410,00
-46,6%
1 417,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,35
-46,6%
0,35
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-86,7%
0,00
0,0%