info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.19, godz. 10:28
kontakt
GRUPAMZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -602,00 -5,00
---
-341,00
---
Zysk (strata) brutto -651,00 -6,00
---
-341,00
---
Zysk (strata) netto -651,00 -6,00
---
-341,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 186,00 151,00
-18,8%
211,00
39,7%
Kapitał własny 9,00 3,00
-66,7%
80,00
2 566,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,00
---
-0,03
---