info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.19, godz. 11:02
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -170,00 -1 266,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto -179,00 -1 260,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -179,00 -1 259,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 64,00 64,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 798,00 574,00
-68,1%
558,00
-2,8%
Kapitał własny 1 398,00 113,00
-91,9%
147,00
30,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,01
-91,7%
0,02
25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,13
---
-0,00
---