info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 13:00
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 184,00 140,00
-23,9%
251,00
79,3%
292,00
16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36,00 -66,00
---
8,00
---
81,00
912,5%
Zysk (strata) brutto 4 124,00 21,00
-99,5%
4,00
-81,0%
81,00
1 925,0%
Zysk (strata) netto 4 124,00 21,00
-99,5%
4,00
-81,0%
81,00
1 925,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 958,00 29 933,00
-3,3%
30 924,00
3,3%
31 493,00
1,8%
Kapitał własny 28 787,00 27 470,00
-4,6%
28 863,00
5,1%
28 944,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,72
-4,6%
3,63
400,4%
3,64
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,00
-99,1%
0,00
0,0%
0,01
900,0%