info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 12:53
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 113,00 92,00
-18,6%
184,00
100,0%
140,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -80,00
---
36,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto 147,00 -78,00
---
4 124,00
---
21,00
-99,5%
Zysk (strata) netto 147,00 -78,00
---
4 124,00
---
21,00
-99,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 167,00 21 323,00
5,7%
30 958,00
45,2%
29 933,00
-3,3%
Kapitał własny 13 934,00 18 693,00
34,2%
28 787,00
54,0%
27 470,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,58
34,3%
0,76
30,1%
0,72
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,11
---
0,00
-99,1%