info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 08:51
kontakt
DIGITANET
Kwartalne skonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 861,00 14 806,00
50,1%
16 890,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 675,00 5 883,00
251,2%
8 036,00
36,6%
Zysk (strata) brutto 1 507,00 6 217,00
312,5%
15 093,00
142,8%
Zysk (strata) netto 914,00 4 528,00
395,4%
10 822,00
139,0%
Amortyzacja 2 541,00 2 666,00
4,9%
2 621,00
-1,7%
Aktywa 78 562,00 79 878,00
1,7%
94 059,00
17,8%
Kapitał własny 39 951,00 41 437,00
3,7%
52 260,00
26,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,42 9,78
3,7%
12,33
26,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,07
394,4%
2,55
139,0%