info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 04:59
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 598,00 449,00
-95,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 705,00 -380,00
---
Zysk (strata) brutto 10 026,00 7 186,00
-28,3%
Zysk (strata) netto 10 262,00 5 551,00
-45,9%
Amortyzacja 61,00 61,00
0,0%
Aktywa 39 550,00 42 011,00
6,2%
Kapitał własny 35 660,00 41 211,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,41 9,72
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,42 1,31
-45,9%