info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 08:46
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 434,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 252,00
Zysk (strata) brutto 1 265,00
Zysk (strata) netto 1 253,00
Amortyzacja 55,00
Aktywa 24 439,00
Kapitał własny 22 685,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30