info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 08:16
kontakt
MOLIERA2
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 181,00 15 400,00
8 408,3%
43 789,00
184,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 13 477,00
---
-1 029,00
---
Zysk (strata) brutto -8 991,00 13 000,00
---
-4 694,00
---
Zysk (strata) netto -9 000,00 13 020,00
---
-4 795,00
---
Amortyzacja 0,00 915,00
---
4 632,00
406,2%
Aktywa 13 266,00 20 208,00
52,3%
150 207,00
643,3%
Kapitał własny 10 425,00 6 498,00
-37,7%
120 176,00
1 749,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-38,2%
0,34
521,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,11
---
-0,01
---