info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 00:17
kontakt
METAVERSUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 170,00 168,00
-1,2%
151,00
-10,1%
36,00
-76,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4,00 18,00
350,0%
-22,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 18,00
500,0%
-23,00
---
2,00
---
Zysk (strata) netto 3,00 18,00
500,0%
-23,00
---
2,00
---
Amortyzacja 24,00 24,00
0,0%
24,00
0,0%
8,00
-66,7%
Aktywa 751,00 777,00
3,5%
767,00
-1,3%
811,00
5,7%
Kapitał własny 6,00 24,00
300,0%
1,00
-95,8%
4,00
300,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
300,0%
0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---