info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 08:00
kontakt
YELLOWBOS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 495,00 573,00
-77,0%
0,00
---
17 186,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124,00 -278,00
---
161,00
---
-297,00
---
Zysk (strata) brutto -211,00 -357,00
---
-220,00
---
-302,00
---
Zysk (strata) netto -211,00 -357,00
---
-220,00
---
-302,00
---
Amortyzacja 44,00 47,00
6,8%
4,00
-91,5%
0,00
---
Aktywa 8 162,00 6 330,00
-22,4%
1 034,00
-83,7%
223 510,00
21 516,1%
Kapitał własny 3 405,00 2 348,00
-31,0%
858,00
-63,5%
207 483,00
24 082,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,30
-39,9%
0,11
-63,5%
3,19
2 801,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,05
---
-0,03
---
-0,00
---