info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 08:57
kontakt
YELLOWBOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 161,00
Zysk (strata) brutto -220,00
Zysk (strata) netto -220,00
Amortyzacja 4,00
Aktywa 1 034,00
Kapitał własny 858,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03