info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 12:08
kontakt
YELLOWBOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21,00
Zysk (strata) brutto 21,00
Zysk (strata) netto 21,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 218 318,00
Kapitał własny 212 539,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,27
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00