info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 04:07
kontakt
HUUUGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 871,00 197,00
-77,4%
228,00
15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 953,00 -1 160,00
---
31 830,00
---
Zysk (strata) brutto 93 361,00 13,00
-100,0%
32 175,00
247 400,0%
Zysk (strata) netto 93 435,00 -1 265,00
---
31 230,00
---
Amortyzacja 28,00 24,00
-14,3%
24,00
0,0%
Aktywa 211 307,00 208 399,00
-1,4%
91 074,00
-56,3%
Kapitał własny 206 327,00 205 096,00
-0,6%
87 057,00
-57,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,45 2,43
-0,6%
1,30
-46,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,11 -0,02
---
0,46
---