info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 07:46
kontakt
COSMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61,00
Zysk (strata) brutto -65,00
Zysk (strata) netto -65,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 1 047,00
Kapitał własny 543,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01