info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.19, godz. 10:20
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 331,00 44 823,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 857,00 -7 538,00
---
Zysk (strata) brutto -9 110,00 -11 735,00
---
Zysk (strata) netto -9 110,00 31 358,00
---
Amortyzacja 1 445,00 1 019,00
-29,5%
Aktywa 404 226,00 314 304,00
-22,2%
Kapitał własny -20 827,00 -2 435,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,48
---