info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 08:24
kontakt
1SOLUTION
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 465,00 233,00
-49,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 217,00 -31,00
---
Zysk (strata) brutto 314,00 48,00
-84,7%
Zysk (strata) netto 287,00 36,00
-87,5%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
Aktywa 15 508,00 15 891,00
2,5%
Kapitał własny 12 368,00 12 405,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,80
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-88,9%