info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 16:41
kontakt
1SOLUTION
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 465,00 233,00
-49,9%
1 541,00
561,4%
2 174,00
41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 217,00 -31,00
---
639,00
---
790,00
23,6%
Zysk (strata) brutto 314,00 48,00
-84,7%
176,00
266,7%
359,00
104,0%
Zysk (strata) netto 287,00 36,00
-87,5%
54,00
50,0%
374,00
592,6%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
25,00
8,7%
18,00
-28,0%
Aktywa 15 508,00 15 891,00
2,5%
18 891,00
18,9%
18 819,00
-0,4%
Kapitał własny 12 368,00 12 405,00
0,3%
13 629,00
9,9%
14 685,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,80
0,3%
0,50
-37,2%
0,43
-13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-88,9%
0,00
0,0%
0,01
450,0%