info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 08:22
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne skonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 406,00 146,00
-64,0%
285,00
95,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 166,00 -220,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto 192,00 -205,00
---
2,00
---
Zysk (strata) netto 191,00 -347,00
---
2,00
---
Amortyzacja 16,00 117,00
631,2%
43,00
-63,2%
Aktywa 10 349,00 10 986,00
6,2%
13 183,00
20,0%
Kapitał własny 7 075,00 6 495,00
-8,2%
6 729,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,42
-8,4%
0,43
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
0,00
---