info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 09:28
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 190,00 516,00
-56,6%
469,00
-9,1%
545,00
16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 528,00 205,00
-61,2%
57,00
-72,2%
165,00
189,5%
Zysk (strata) brutto 318,00 104,00
-67,3%
-64,00
---
145,00
---
Zysk (strata) netto 327,00 104,00
-68,2%
-57,00
---
145,00
---
Amortyzacja 9,00 4,00
-55,6%
4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 18 979,00 19 030,00
0,3%
18 819,00
-1,1%
18 266,00
-2,9%
Kapitał własny 14 637,00 14 742,00
0,7%
14 685,00
-0,4%
14 686,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
0,7%
0,43
-0,5%
0,43
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-50,0%
-0,00
---
0,00
---