info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 06:46
kontakt
1SOLUTION
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 916,00 804,00
-12,2%
1 726,00
114,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 542,00 187,00
-65,5%
699,00
273,8%
Zysk (strata) brutto 558,00 156,00
-72,0%
483,00
209,6%
Zysk (strata) netto 555,00 151,00
-72,8%
491,00
225,2%
Amortyzacja 10,00 72,00
620,0%
45,00
-37,5%
Aktywa 10 215,00 16 287,00
59,4%
13 915,00
-14,6%
Kapitał własny 6 885,00 7 027,00
2,1%
9 228,00
31,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,45
2,0%
0,27
-40,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-72,2%
0,01
40,0%