info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 17:36
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 228,00 3 795,00
209,0%
3 564,00
-6,1%
3 907,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 693,00 155,00
-77,6%
-1 069,00
---
854,00
---
Zysk (strata) brutto 681,00 161,00
-76,4%
-1 069,00
---
855,00
---
Zysk (strata) netto 620,00 150,00
-75,8%
-1 069,00
---
861,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
31,00
3 000,0%
3,00
-90,3%
Aktywa 8 486,00 9 527,00
12,3%
10 145,00
6,5%
8 687,00
-14,4%
Kapitał własny 7 169,00 7 323,00
2,1%
6 253,00
-14,6%
7 115,00
13,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,36
2,1%
1,16
-14,6%
1,32
13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,03
-75,7%
-0,20
---
0,16
---