info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.22, godz. 15:51
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 601,00 3 490,00
118,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 385,00 1 556,00
304,2%
Zysk (strata) brutto 386,00 1 555,00
302,8%
Zysk (strata) netto 336,00 1 420,00
322,6%
Amortyzacja 0,00 3,00
---
Aktywa 6 378,00 8 937,00
40,1%
Kapitał własny 5 176,00 6 573,00
27,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,22
27,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,26
324,2%