info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.29, godz. 09:46
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 601,00 3 490,00
118,0%
1 228,00
-64,8%
3 795,00
209,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 385,00 1 556,00
304,2%
693,00
-55,5%
155,00
-77,6%
Zysk (strata) brutto 386,00 1 555,00
302,8%
681,00
-56,2%
161,00
-76,4%
Zysk (strata) netto 336,00 1 420,00
322,6%
620,00
-56,3%
150,00
-75,8%
Amortyzacja 0,00 3,00
---
0,00
---
1,00
---
Aktywa 6 378,00 8 923,00
39,9%
8 486,00
-4,9%
9 527,00
12,3%
Kapitał własny 5 176,00 6 553,00
26,6%
7 169,00
9,4%
7 323,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,21
26,6%
1,33
9,5%
1,36
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,26
324,2%
0,12
-56,3%
0,03
-75,7%