info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 22:35
kontakt
VOOLT
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 810,00 3 208,00
-33,3%
6 383,00
99,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 539,00 800,00
-48,0%
43,00
-94,6%
Zysk (strata) brutto 1 538,00 800,00
-48,0%
188,00
-76,5%
Zysk (strata) netto 1 538,00 800,00
-48,0%
188,00
-76,5%
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 604,00 13 672,00
28,9%
11 629,00
-14,9%
Kapitał własny 8 617,00 12 044,00
39,8%
6 924,00
-42,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,43
39,8%
0,82
-42,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,10
-48,1%
0,02
-76,8%