info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 15:57
kontakt
VRFACTORY
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 125,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316,00
Zysk (strata) brutto -439,00
Zysk (strata) netto -454,00
Amortyzacja 73,00
Aktywa 964,00
Kapitał własny -72,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09