info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 16:11
kontakt
VRFACTORY
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 831,00 1 717,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 -96,00
---
Zysk (strata) brutto -133,00 -124,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -124,00
---
Amortyzacja 36,00 9,00
-75,0%
Aktywa 1 144,00 940,00
-17,8%
Kapitał własny 249,00 -196,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---