info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.17, godz. 23:52
kontakt
VRFACTORY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
136,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 -28,00
---
-285,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 125,00
---
-296,00
---
Zysk (strata) netto -22,00 125,00
---
-300,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
179,00
---
Aktywa 638,00 780,00
22,3%
35 256,00
4 420,0%
Kapitał własny -108,00 27,00
---
35 174,00
130 174,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
1,07
21 320,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,01
---