info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 16:54
kontakt
STSHOLDING
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 358,00 -9 358,00
---
Zysk (strata) brutto 58 096,00 58 096,00
0,0%
Zysk (strata) netto 58 096,00 58 096,00
0,0%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 3 059 146,00 3 059 146,00
0,0%
Kapitał własny 3 056 696,00 3 056 696,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,56 19,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,37
0,0%