info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 20:28
kontakt
STSHOLDING
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 262 133,00 263 003,00
0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 111 978,00 87 219,00
-22,1%
Zysk (strata) brutto 112 075,00 88 963,00
-20,6%
Zysk (strata) netto 86 793,00 61 964,00
-28,6%
Amortyzacja 11 013,00 12 540,00
13,9%
Aktywa 0,00 325 464,00
---
Kapitał własny 0,00 110 941,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,71
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,40
-28,6%