info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 13:47
kontakt
STSHOLDING
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -653,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 85 712,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 85 618,00
---
Amortyzacja 0,00 15,00
---
Aktywa 0,00 3 148 169,00
---
Kapitał własny 0,00 3 089 957,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 19,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,55
---