info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 01:53
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -313,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -312,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -312,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 3 059 146,00 3 059 816,00
0,0%
Kapitał własny 3 056 696,00 3 059 603,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,56 19,58
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---