info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 10:46
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -336,00 -1 420,00
---
-15 646,00
---
Zysk (strata) brutto 1 131,00 98 372,00
8 597,8%
-12 780,00
---
Zysk (strata) netto 944,00 98 144,00
10 296,6%
-13 075,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 3 095 645,00 3 197 880,00
3,3%
3 192 840,00
-0,2%
Kapitał własny 3 095 294,00 3 191 645,00
3,1%
3 178 569,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,77 20,36
3,0%
20,28
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,63
10 333,3%
-0,08
---