info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:35
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 222,00 -313,00
---
-340,00
---
-537,00
---
Zysk (strata) brutto 58 231,00 -312,00
---
86 024,00
---
1 111,00
-98,7%
Zysk (strata) netto 58 231,00 -312,00
---
85 930,00
---
1 023,00
-98,8%
Amortyzacja 0,00 1,00
---
15,00
1 400,0%
0,00
---
Aktywa 3 059 146,00 3 059 816,00
0,0%
3 148 169,00
2,9%
3 092 574,00
-1,8%
Kapitał własny 3 056 696,00 3 059 603,00
0,1%
3 089 957,00
1,0%
3 049 882,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,56 19,58
0,1%
19,74
0,8%
19,48
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 -0,00
---
0,55
---
0,01
-98,7%